PIERWOTNE KOŚCIÓŁKI W TURSKU.

   Tursko już dawno miało swój dom Boży. Jego pierwszy kościółek parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja stał według wspomnień Jana Nep. Karpienskiego na wzgórzu , zajętym obecnie przez stary cmentarz grzebalny. Trudno jest dociec, kiedy ten drewniany kościółek powstał, gdyż brak jest o nim jakichkolwiek danych historycznych : tak podań ustnych, jak i dowodów pisanych. Pewne jest tylko, że kościółek ten padł pastwą pożaru około 1600 - nego roku. Odtąd przez prawie 100 lat jak podaje w swych łacińskich zapiskach Wojciech Kazimierz Lidnarski proboszczowie z pobliskiego Gołuchowa zarządzali parafią turską. Dopiero prymas kardynał M. Radziejowski , jako arcybiskup gnieźnieński , prawem sobie służącym w roku 1701 prezentował na plebanię w Tursku Wojciecha K. Lidnarskiego, którego staraniem stanął na górze cmentarnej drewniany kościółek. Lecz i o tym kościółku nie znajdujemy bliższych danych. Po X. Lidnarskim, prócz dwóch proboszczów bardzo krótko rządzących, nie było stałych pasterzy. Dopiero w 1753 r. objął ster parafii X. Kazimierz Górzewicz , za czasów którego stało się owo cudowne zdarzenie, które zainicjowało wybudowanie nowej, potężnej Świątynii Pańskiej.

miejscekosciolka (210 kB)

Wzgórze na którym znajdował się pierwotny Kościółek. Obecnie na nim znajduje się stary cmentarz.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.