Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

SANKTUARIUM MARYJNE W TURSKU


Zalecana przeglądarka Internet Explorer                             

Powrót do strony głównej


   Poczet Proboszczów i Zarządców Parafii Turskiej.

   Około r. 1600 - nego zgorzał kościółek w Tursku. Odtąd proboszczowie z Gołuchowa przez blisko sto lat zarządzali Parafją Turską.

   Dopiero w 1701 r. został mianowany proboszczem w Tursku Wojciech Lidnarski. Jego stara­niem stanął kościółek drewniany na górze cmentarnej, wystawił też budynki plebańskie. Wielkie zasługi położył około tutejszej parafji. Proboszcz gołuchowski i tamtejsi dziedzice, dotychczasowi patronowie ko­ścioła turskiego, obawiali się, by Lidnarski, funda­tor nowego kościółka, nie stał się również jego patronem więc doprowadzili do tego, że Lidnarski po osiemnastu latach mozolnej pracy musiał z żalem opuścić - to miejsce.

   1719 r.- Wojciech Walenty Lisiecki, proboszcz, jedlecki, był komendarzem w Tursku.

   1720 r. - Błażej Świątkiewicz, proboszcz droszewski, pełnił obowiązki komendarza w Tursku.

   1721 - 1725 r. - Franciszek Wolder, nie będąc dobrym gospodarzem, zaledwie pięć lat był tu proboszczem.

   1726 - 1729 r. - Wojciech Lisiecki, pro­boszcz jedlecki, powtórnie był komendarzem w Tursku.

   1729 - 1745 r. - Mikołaj Dzwoliński był tu wpierw komendarzem, a potem został proboszczem.

   1745 r.- Jakób Migliński niecałe trzy kwartały zarządzał parafią turską.

   1746 - 1753 r. - Jan Staniewicz dnia 26 IX. instytuowany i w dzień św. Andrzeja (30 XI.) introdukowany na proboszcza turskiego przez Lu­dwika Pełkę, kanonika chockiego dziekana i pro­boszcza pleszewskiego.

   l753 - 1776 r. - Kazimierz G ó r z e w i c z, komendarz instytuowany na probostwo przez Andrzeja Piętkiewicza, surrogała kaliskiego, a instrodu-kowany przez proboszcza w Goluchowie. Podczas jego urzędu stało się cudowne zdarzenie z Obrazem św.

   l777 - 1782 r.- Dr. Józef Przyłuski, krewny śp. Arcybiskupa Leona Przyłuskiego, który się u niego wychowywał, był rektorem szkół w Ka­liszu (a następnie w Poznaniu) i równocześnie pro­boszczem turskim. Nie mogąc w Tursku zamieszkać, przybrał sobie za pomocnika Jana Nep. Alojzego Karpieńskiego od dnia 14-go lutego 1777 r. Po pięciu latach zrezygnował, uzyskawszy prezentę na Russów i Tykadłów w dekanacie stawiszyńskim. Po­tem został prałatem i dziekanem katedry poznańskiej.

   ks.Jan Kupczyk

   Jan Nep. Alojzy Karpieński (ur. w r, 1749 w Kobylime k., Krotoszyna - wychowanek OO. Jezuitów w Kaliszu) był najprzód prebendarzem) św. Różańca w Kobyhnie, od r. 1777 wikarjuszem w Tursku, 1782 proboszczem tamże. Za jego staraniem stanął nowy kościół w Tursku i parafja jedlecka do Turska została przyłączona - za zezwoleniem ówczesnego arcybiskupa Michała Poniatowskiego i Kapituły Gnieźnieńskiej z dnia 3-go lutego 1790 r. W r. 1794 został Karpieński obrany dziekanem dekanatu pleszewskiego, a Ks. Jan Kupczyk następnie kanonikiem kolegjaty ka­liskiej. Zmarł, paraliżen; ruszony, dnia 16-go marca 1806 r. o godz.. 11-tej w nocy w Czerminie k. Plesze­wa. Zwłoki jego pochowane w podziemiach turskiego kościoła, w skarbcu zaś zawieszono jego portret.

   l797 r. - umarł w Tursku Stanisław Klijewski, wikarjusz-staruszek. Do Turska przybył 1766 r. Wykonywał obrazy, układał pieśni na cześć N. M. Panny, drukował je i darmo pomiędzy lud rozdawał.

   1801 - 1808 r. - Po śmierci Karpieńskiego był komendarzem Gabrjel Cedorowicz , dziekan,a jego brat substytutem Józef Karpieński , młodszy brat poprzedniego.

   1808 - 1818 r.- Michał Siwczyński był plebanem w Tursku i Jedlcu. Za jego pasterstwa dziedzice Jedlca usilnie starali się o odłączenie Turska, ale bezskutecznie.

   1818 r. - Teodor Mikstacki, proboszcz - 1818 r. - w Korytach, jako dziekan był komendarzem w Tursku.

   1818 - 1819 r.- Gabrjel Cedorowicz, pro­boszcz w Gołuchowie i Stawiszynie, późniejszy kano­nik gnieźnieński był administratorem kościoła w Tur­sku i Jedlcu.

   1820 - 1821 r. - Makary Falkiewicz, pro­boszcz w Brzeziu był tu administratorem, komendarzem - sam ustąpił.

   1822 - 1838 r. - Franciszek Pełczyński proboszcz z Nowego Miasta n. W. był plebanem w Tursku i Jedlcu. ''Utworzył tu muzykę kościelną, wyskarżył i zabezpieczył znaczne kapitały kościoła, separa­cję gruntów w Jedlcu bardzo korzystnie przeprowadził. Ale gdy się stosunki z kolatorami za bardzo naprę­żyły, musiał ustąpić.

   1838 - 1845 r. - Józef Karpienski, dziekan nowomiejski , po ustąpieniu Pełczyńskiego, został proboszczem w Tursku i Jedlcu. Dnia 3 - go kwietnia 1845 r. umarł nagle , paraliżem ruszony w kofesjonale przy słuchaniu spowiedzi wielkanocnej.

   1845 - 1846 r. - Falkiewicz dziekan z Żegocina pełnił obowiązki komendarza w Tursku.

   1846 - 1856 r. - Ksawery Garoliński byl tu pół wikariuszem, a następnie proboszczem.

   1857 r . - objął probostwo turskie Tomasz Basiński, poprzednoi dziekan i proboszcz pleszewski. Przeżył w Tursku czasy tzw. '' Kulturkampfu " ( walki kulturnej ) i pracował tu dośmierci t. j. do dnia 28.IV.1896 r. Wydał w roku 1882 " Dzieje cudownego Obrazu N. Maryji Panny i kościoła w Tursku wraz z dodatkiem modlitw i pieśni" Za jego czasówpo raz pierwszy wymalowano kościół turski.

   1896 r. - przejął zarząd parafji turskiej Laskowski, dziekan i proboszcz gołuchowski. Tego samego roku objął probostwo w Tursku Franciszek Maj ( zmarł 31.VIII.1907 r ).

   1907 r. - objął zarząd parafji tutejszej dziekan Dziegiecki z Czermina k / Pleszewa.

   1908 r. - objął probostwo Łukasz Bembenek, proboszcz z Parlina. Pracował w parafji turskiej 22 lata ( zm. 25.IX.1930 r. ). a przez kilkanaście lat był dziekanem dekanatu pleszewskiego.

   1930 r. - objął zarząd parafji turskiej Stanisław Gałecki, ówczesny administrator parafji jedleckiej, która tego samego roku została odłączona od Turska. Zaprowadził wzorowy porządek w tutejszym kościele, a w 1930 r. urządził, jako zastępca chorego dziekana Bembenka, szczególnie uroczyście trzydniowy odpust zielono - świątkowy. Odnowiono ołtarze św. Andrzeja i św. Alojzego.

   1931 r. - objął administrację parafji turskiej Jan Nep. Kupczyk , poprzednio wikariusz w bydgoszczy - introdukowany 26. XII. 1933 r. na proboszcza turskiego przez Kazimierza Niesiołowskiego, prałata domowego Ojca św. oraz dziekana i proboszcza pleszewskiego. Za czasów administracji J. Kupczyka dokonano gruntownejreperacji murowanego parkanu, otaczającego tutejszy kościół, oraz zbudowano ( 1933 r. ) nowy okazały budynek mieszkalny dla proboszcza.

   1938 r. - 1940 r.
   - Ks. Franciszek Jędrzejewski objął zarząd parafii turskiej 1.08.1938 r. W czasie okupacji hitlerowskiej w marcu 1940 r. był aresztowany i wywieziony do obozu więziennego w Dachau, gdzie zakończył życie 8.10.1942 r. w okolicznościach nieznanych.

   1945 r. - 1967 r.- proboszczem był Ks. Antoni Dobrzyński.

   1967 r. - 1974 r.- proboszczem był Ks. Czesław Kurzawski do 24 stycznia 1974 roku i jest pochowany na tutejszym cmentarzu.

   Ks. Czesław Kurzawski

   1974 r. - 1984 r. - proboszczem jest Ks. Stanisław Warmuz.

   Ks. Stanisław Warmuz

   Buduje ołtarz polowy i restauruje dom parafialny w którym zamieszkują Siostry Nazaretanki od roku 1967 do roku 1986.

   1984 r. - 1993 r. - proboszczem jest Ks. Jerzy Kunkel.

   ks.Jerzy Kunkel


   Od lutego 1993 roku proboszczem z woli J. E. Ks. Bp Stanisława Napierały Pasterza Diecezji Kaliskiej proboszczem jest Ks. Kan. Paweł Kubiak.

   ks. kan. Paweł Kubiak


  ©Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone