Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

SANKTUARIUM MARYJNE W TURSKU


Zalecana przeglądarka Internet Explorer                             

Powrót do strony głównej


   Poczet Proboszczów i Zarządców Parafii Turskiej.

   Około r. 1600 - nego zgorzał kościółek w Tursku. Odtąd proboszczowie z Gołuchowa przez blisko sto lat zarządzali Parafją Turską.

   Dopiero w 1701 r. został mianowany proboszczem w Tursku Wojciech Lidnarski. Jego stara­niem stanął kościółek drewniany na górze cmentarnej, wystawił też budynki plebańskie. Wielkie zasługi położył około tutejszej parafji. Proboszcz gołuchowski i tamtejsi dziedzice, dotychczasowi patronowie ko­ścioła turskiego, obawiali się, by Lidnarski, funda­tor nowego kościółka, nie stał się również jego patronem więc doprowadzili do tego, że Lidnarski po osiemnastu latach mozolnej pracy musiał z żalem opuścić - to miejsce.

   1719 r.- Wojciech Walenty Lisiecki, proboszcz, jedlecki, był komendarzem w Tursku.

   1720 r. - Błażej Świątkiewicz, proboszcz droszewski, pełnił obowiązki komendarza w Tursku.

   1721 - 1725 r. - Franciszek Wolder, nie będąc dobrym gospodarzem, zaledwie pięć lat był tu proboszczem.

   1726 - 1729 r. - Wojciech Lisiecki, pro­boszcz jedlecki, powtórnie był komendarzem w Tursku.

   1729 - 1745 r. - Mikołaj Dzwoliński był tu wpierw komendarzem, a potem został proboszczem.

   1745 r.- Jakób Migliński niecałe trzy kwartały zarządzał parafią turską.

   1746 - 1753 r. - Jan Staniewicz dnia 26 IX. instytuowany i w dzień św. Andrzeja (30 XI.) introdukowany na proboszcza turskiego przez Lu­dwika Pełkę, kanonika chockiego dziekana i pro­boszcza pleszewskiego.

   l753 - 1776 r. - Kazimierz G ó r z e w i c z, komendarz instytuowany na probostwo przez Andrzeja Piętkiewicza, surrogała kaliskiego, a instrodu-kowany przez proboszcza w Goluchowie. Podczas jego urzędu stało się cudowne zdarzenie z Obrazem św.

   l777 - 1782 r.- Dr. Józef Przyłuski, krewny śp. Arcybiskupa Leona Przyłuskiego, który się u niego wychowywał, był rektorem szkół w Ka­liszu (a następnie w Poznaniu) i równocześnie pro­boszczem turskim. Nie mogąc w Tursku zamieszkać, przybrał sobie za pomocnika Jana Nep. Alojzego Karpieńskiego od dnia 14-go lutego 1777 r. Po pięciu latach zrezygnował, uzyskawszy prezentę na Russów i Tykadłów w dekanacie stawiszyńskim. Po­tem został prałatem i dziekanem katedry poznańskiej.

   ks.Jan Kupczyk

   Jan Nep. Alojzy Karpieński (ur. w r, 1749 w Kobylime k., Krotoszyna - wychowanek OO. Jezuitów w Kaliszu) był najprzód prebendarzem) św. Różańca w Kobyhnie, od r. 1777 wikarjuszem w Tursku, 1782 proboszczem tamże. Za jego staraniem stanął nowy kościół w Tursku i parafja jedlecka do Turska została przyłączona - za zezwoleniem ówczesnego arcybiskupa Michała Poniatowskiego i Kapituły Gnieźnieńskiej z dnia 3-go lutego 1790 r. W r. 1794 został Karpieński obrany dziekanem dekanatu pleszewskiego, a Ks. Jan Kupczyk następnie kanonikiem kolegjaty ka­liskiej. Zmarł, paraliżen; ruszony, dnia 16-go marca 1806 r. o godz.. 11-tej w nocy w Czerminie k. Plesze­wa. Zwłoki jego pochowane w podziemiach turskiego kościoła, w skarbcu zaś zawieszono jego portret.

   l797 r. - umarł w Tursku Stanisław Klijewski, wikarjusz-staruszek. Do Turska przybył 1766 r. Wykonywał obrazy, układał pieśni na cześć N. M. Panny, drukował je i darmo pomiędzy lud rozdawał.

   1801 - 1808 r. - Po śmierci Karpieńskiego był komendarzem Gabrjel Cedorowicz , dziekan,a jego brat substytutem Józef Karpieński , młodszy brat poprzedniego.

   1808 - 1818 r.- Michał Siwczyński był plebanem w Tursku i Jedlcu. Za jego pasterstwa dziedzice Jedlca usilnie starali się o odłączenie Turska, ale bezskutecznie.

   1818 r. - Teodor Mikstacki, proboszcz - 1818 r. - w Korytach, jako dziekan był komendarzem w Tursku.

   1818 - 1819 r.- Gabrjel Cedorowicz, pro­boszcz w Gołuchowie i Stawiszynie, późniejszy kano­nik gnieźnieński był administratorem kościoła w Tur­sku i Jedlcu.

   1820 - 1821 r. - Makary Falkiewicz, pro­boszcz w Brzeziu był tu administratorem, komendarzem - sam ustąpił.

   1822 - 1838 r. - Franciszek Pełczyński proboszcz z Nowego Miasta n. W. był plebanem w Tursku i Jedlcu. ''Utworzył tu muzykę kościelną, wyskarżył i zabezpieczył znaczne kapitały kościoła, separa­cję gruntów w Jedlcu bardzo korzystnie przeprowadził. Ale gdy się stosunki z kolatorami za bardzo naprę­żyły, musiał ustąpić.

   1838 - 1845 r. - Józef Karpienski, dziekan nowomiejski , po ustąpieniu Pełczyńskiego, został proboszczem w Tursku i Jedlcu. Dnia 3 - go kwietnia 1845 r. umarł nagle , paraliżem ruszony w kofesjonale przy słuchaniu spowiedzi wielkanocnej.

   1845 - 1846 r. - Falkiewicz dziekan z Żegocina pełnił obowiązki komendarza w Tursku.

   1846 - 1856 r. - Ksawery Garoliński byl tu pół wikariuszem, a następnie proboszczem.

   1857 r . - objął probostwo turskie Tomasz Basiński, poprzednoi dziekan i proboszcz pleszewski. Przeżył w Tursku czasy tzw. '' Kulturkampfu " ( walki kulturnej ) i pracował tu dośmierci t. j. do dnia 28.IV.1896 r. Wydał w roku 1882 " Dzieje cudownego Obrazu N. Maryji Panny i kościoła w Tursku wraz z dodatkiem modlitw i pieśni" Za jego czasówpo raz pierwszy wymalowano kościół turski.

   1896 r. - przejął zarząd parafji turskiej Laskowski, dziekan i proboszcz gołuchowski. Tego samego roku objął probostwo w Tursku Franciszek Maj ( zmarł 31.VIII.1907 r ).

   1907 r. - objął zarząd parafji tutejszej dziekan Dziegiecki z Czermina k / Pleszewa.

   1908 r. - objął probostwo Łukasz Bembenek, proboszcz z Parlina. Pracował w parafji turskiej 22 lata ( zm. 25.IX.1930 r. ). a przez kilkanaście lat był dziekanem dekanatu pleszewskiego.

   1930 r. - objął zarząd parafji turskiej Stanisław Gałecki, ówczesny administrator parafji jedleckiej, która tego samego roku została odłączona od Turska. Zaprowadził wzorowy porządek w tutejszym kościele, a w 1930 r. urządził, jako zastępca chorego dziekana Bembenka, szczególnie uroczyście trzydniowy odpust zielono - świątkowy. Odnowiono ołtarze św. Andrzeja i św. Alojzego.

   1931 r. - objął administrację parafji turskiej Jan Nep. Kupczyk , poprzednio wikariusz w bydgoszczy - introdukowany 26. XII. 1933 r. na proboszcza turskiego przez Kazimierza Niesiołowskiego, prałata domowego Ojca św. oraz dziekana i proboszcza pleszewskiego. Za czasów administracji J. Kupczyka dokonano gruntownejreperacji murowanego parkanu, otaczającego tutejszy kościół, oraz zbudowano ( 1933 r. ) nowy okazały budynek mieszkalny dla proboszcza.

   1938 r. - 1940 r.
   - Ks. Franciszek Jędrzejewski objął zarząd parafii turskiej 1.08.1938 r. W czasie okupacji hitlerowskiej w marcu 1940 r. był aresztowany i wywieziony do obozu więziennego w Dachau, gdzie zakończył życie 8.10.1942 r. w okolicznościach nieznanych.

   1945 r. - 1967 r.- proboszczem był Ks. Antoni Dobrzyński.

   1967 r. - 1974 r.- proboszczem był Ks. Czesław Kurzawski do 24 stycznia 1974 roku i jest pochowany na tutejszym cmentarzu.

   Ks. Czesław Kurzawski

   1974 r. - 1984 r. - proboszczem jest Ks. Stanisław Warmuz.

   Ks. Stanisław Warmuz

   Buduje ołtarz polowy i restauruje dom parafialny w którym zamieszkują Siostry Nazaretanki od roku 1967 do roku 1986.

   1984 r. - 1993 r. - proboszczem jest Ks. Jerzy Kunkel.

   ks.Jerzy Kunkel


   Od lutego 1993 roku proboszczem z woli J. E. Ks. Bp Stanisława Napierały Pasterza Diecezji Kaliskiej proboszczem jest Ks. Kan. Paweł Kubiak.

   ks. kan. Paweł Kubiak


  ©Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone