LITANIA DO MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

   

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże -Duchu Święty, Boże -Święta Trójco, Jedyny Boże -Święta Maryjo - módl się za nami Święta Boża Rodzicielko -Święta Panno nad pannami Ty któraś - Pocieszycielką sług Twoich - źródłem radości - kotwicą szczęścia i godności ludzkiej - łagodnym zadośćuczynieniem za niewdzięczności - obroną niewinnych - podporą słabych - poskromicielką pokus - ucieczką grzeszników - drogowskazem zagubionych - ufnością pokutujących - nawróceniem błądzących w wierze - Królową niebian - Królową pielgrzymujących w doczesności - ukojeniem dla dusz czyśćcowych - pogromczynią złych duchów - najlepszą żoną i matką - błogosławioną nadzieją dla niepłodnych - radością matek oczekujących potomstwa uzdrowieniem chorych mądrością dla głupich mową niemych słuchem głuchych światłem niewidomych lekarstwem na truciznę i zarazę wyzwoleniem zniewolonych życiem umarłych uciszeniem burzy ugaszeniem pożarów portem rozbitków morskich zwyciężczynią w walce towarzyszką pątników wspomożycielką wzywających Ciebie przyczyń się za nami!

miniaturka2 (907 kB)

   

Przez nieskończoną dobroć i miłosierdzie Boże przez - zasługi Twojego Syna, naszego Pana - przyczyń się za nami! - Twoje zasługi - przez zasługi wszystkich wybrańców Bożych - zasługi Twoich szczególnych czcicieli - abyśmy - uchronieni byli przed niebezpieczeństwami ciała i duszy - przyczyń się za nami! aby Bóg dał nam wytrwanie i postęp w świętych postanowieniach - przyczyń ... abyśmy mogli otrzymać wszystko co nam pożyteczne - przyczyń ... abyśmy znaleźli ocalenie od zarazy i wojny - abyśmy byli uchronieni przed klęskami nawałnic i niepogody - abyśmy byli uchronieni od ognia -aby Ojczyzna nasza była uchroniona przed napadem i niegodziwością wrogów -aby zmarli otrzymali odpoczynek w niebie -aby Boże zmiłowanie obdarzyło nas łaską i wiecznym szczęściem - Nasza kochana Turska Pani - przyczyń się za nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko -abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się - Boże, Tyś wsławił u nas w Tursku, Twoją Błogosławioną Matkę, Dziewicę Maryję przez cuda daj nam, prosimy Cię, abyśmy mogli przez zasługi i Jej wstawiennictwo być uwolnieni od wszelkiego zła i cieszyć się zawsze wszelkim dobrem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.