MODLITWY DO MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

   MODLITWY do ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA:

Patrona z TURSKIEGO CUDOWNEGO OBRAZU św. Michał Archanioł Patron Rusi Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen NOWENNA z Litanią Patronie nasz, Święty Michale Archaniele,Obrori-co Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wy­baw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagraża­ją duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, Święty Ar­chaniele większa jest niżeli ich nieprawość i szkodli­wość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas ha­mować racz od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas nie­zgodę, Ty jako Anioł pokoju jeden z Książąt Górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzić w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty od­wracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie podstępy. Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od za- machów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. ks. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, Ld. abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie, ks. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chry­stusowego, Ld. módl się za nami. LITANIA do św. Michała Archanioła Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże -Duchu Święty, Boże -Święta Trójco Jedyny Boże - Święta Maryjo, Królowo Aniołów - módl się za nami Święty Michale Archaniele - módl się za nami Święty Michale Książe przesławny -Święty Michale dzielny w walce -Święty Michale pogromco szatana -Święty Michale postrachu złych duchów -Święty Michale wodzu wojska niebieskiego -Święty Michale zwiastunie Bożej chwały -Święty Michale radości Aniołów -Święty Michale zaszczycie nieba -Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze - Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych -Święty Michale posłanniku Boga -Święty Michale przewodniku nas w modlitwie -Święty Michale nasza tarczo w pokusach -Święty Michale warownio Ludu Bożego -Święty Michale stróżu i patronie Kościoła -Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów -Święty Michale chorąży zbawienia -Święty Michale aniele pokoju - Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światło­ści - Święty Michale zwierzchniku w niebie -Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ks. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, Ld. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który Świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wsta­wiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.