OGRÓJEC.

Miejsce cudownego wydarzenia natychmiast zostało zaznaczone przez świadków, którzy z piaszczystej polanki podnieśli Obraz i zanieśli do ówczesnego kościółka, na wzgórzu, gdzie obecnie znajduje się stary nieużywany cmentarz grzebalny. Na miejsce cudu przybywali pątnicy uważając je za święte, tak też określił je Prymas Łubieński w liście do Anny Chlebowskiej / przytaczamy go w dalszej części /. Dlatego już w 2 lata po przybyciu Obrazu wystawiono murowany cokół z kamiennymi figurami. Na wysokości 464 cm umieszczono figurę Madonny / 173 cm wysokości / a w niszach obelisku, w bocznych ścianach ustawiono postacie: św. Michała Archanioła, św. Barbary i św. Katarzyny. Najdoskonalej wyrzeźbiona została statua Matki Boskiej Turskiej. Kontrakt o wykonanie jej zachował się.

ogrojec (271 kB)

Kolumna z figurami znajduje się w centrum placu okolonego murem o obwodzie 53 m i 3,5 m wysokości. W ogrodzeniu pozostawiono otwory jakby okienne dla lepszego wglądu na to święte miejsce. Cokół wskazuje dokładnie punkt, z którego podniesiono cudownie przybyły Obraz. To właśnie z tego miejsca niegdyś pielgrzymi zabierali z sobą piasek jako niezwykłą relikwię. Nie ma tu nigdzie żadnego źródełka jak to często spotkać można w różnych Sanktuariach. Piasek stał się tym szczególnym znakiem łaskawości Matki Boskiej Turskiej. Po dziś dzień, ci, którzy dobrze znają historię tego Sanktuarium na kolanach obchodzą w Ogrójcu i w żarliwej modlitwie szepcą o swoich sprawach. 0 sprawach Ojczyzny. Wierzymy, ze Matka Boża słyszy i wysłucha.

Kontrakt na wykonanie Statuy:

Roku 1766, dnia 18 lutego. Daję ten kontrakt Panu Janowi Bekertowi, snycerzowi i obywatelowi miasta Leszna, na wyrobienie Statuy z kamienia Najświętszej Maryi Panny na lewej ręce Pana Jezusa, w prawej zaś berło trzymającej. Ta zaś pomieniona statua, ile na kolumnie w Turskach stać mająca, pięknymi co do twarzy Maryi i Jezusa wyrżnięta być powinna gustem, jaka tej Pani i Synowi Jej przynależy piękność. Sukienka zaś według abrysu danego z różą, krzyżem i kwiatkami jak najdoskonalej przyozdobiona być powinna. Ta zaś pomieniona statua trzyłokciowa wzdłuż, wszerz zaś wszelkiej proporcji, dwie niedziele przed Świątkami ze szczętem doskonale przygotowana być powinna. Za którą to pracę i kamieniem do tejże inkludowanym deklaruje Zamek Gołuchowski pomienionemu Panu Bekertowi aureos. Dla lepszej zaś wiary i wagi kontrakt ten własnymi podpisujemy rękami. Działo się w Zamku Gołuchowskim, dnia i roku jako wyżej.

X. S. Górzewicz prób. Gołuchowski

Joannes Keckert, statuarius

   Objaśnienia:

   inkludowany - dodany aureus - złoty dukat

   X. S. Górzewicz - Ks. Stanisław Górzewicz

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.