PIEŚŃ DO MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

   

MARYJA PANNA, śliczna nad dziewice świadczy i głosi wieś Lenartowice, boś cudem przybyła łaskiś swe wsławiła na piasku. Tu sobie miejsce tak piękne obrałaś przez bory, lasy drogę torowała Opatrzność to Boska niech się nikt nie troska w kłopotach. Ciebie Anieli na piasku złożyli żeby grzesznicy, kalecy przybyli W swoim niedostatku pociechę w zadatku mieć mogli. Ty Katarzynę do siebie przybrałaś Ty filozofów mądrze przekonałaś grono szatańskie, upory pogańskie zgromiłaś. Barbarę świętą z sobą sprowadziłaś przy zgonie życia by patronką była grzesznemu ludowi cnemu narodowi przy śmierci. Świętego bierzesz Michała - Hetmana któremu w niebie jest funkcja dana by ludzkie najazdy szatańskie pojazdy poskromił. Przeczysta Panno, rzeki, wody, morza Tobie hołdują, słońce, gwiazdy, zorza góry się zniżają wolny przystęp dają do Turska.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.