NASZ KOŚCIÓŁ.

   Obecny murowany kościół w Tursku został wzniesiony dla potrzeb silnie rozwijającego się kultu Matki Boskiej Turskiej. Jego budowę rozpoczęto w lipcu 1777 r. przy wydatnej pomocy kasztelanki kaliskiej, dziedziczki dóbr gołuchowskich Anny Chłebowskiej. Do przygotowanej, ale w pełni nie ukończonej świątyni niezwykle uroczyście wniesiono Cudowny Obraz w dniu 28 września 1786 r. Zdążając drogą z Pleszewa do Kalisza po lewej stronie zauważyć można białą bryłę kościoła górującą ponad korony wysokich drzew, wśród których stoi kościół. Wysokość nawy środkowej wynosi niemal 24 m, długość kościoła 48 m a szerokość 21 m. Niedokończona wieża / brak hełmów / nad nawą środkową wznosi się jeszcze o 5, 30 m. W wieży zawieszono 4 dzwony i mieści się w niej jedno wskazówkowy zegar z przed 2 stuleci.

kosciol (257 kB)

Teren kościelny wydzielony jest murem o długości 80 m, szerokości 74 m. i może pomieścić znaczną liczbę pielgrzymów przybywających zwłaszcza na Maryjny Odpust w Zielone Świątki każdego roku. Bezpośrednio do Bożej Roli przylega, założony po II wojnie, park akacjowy / 185 m x 74 m /. Do wnętrza kościoła prowadzą szerokie wrota pod wieżą. W przedsionku ozdobna krata pozwala ogarnąć okiem długą, wysoką nawę środkową zakończoną ołtarzem z Cudownym Obrazem. Naczelną ścianę w całości wypełnia ołtarz. Między 4 kolumnami znajduje się wnęka dla Cudownego Obrazu o wymiarach 4 x 2 m, wyłożona bordowym aksamitem. Z tego poważnego, ciemnego tła wyraziście odbijają się złociste promienie, ze złocistym wieńcem róż. Wśród nich w oszklonej gablocie z 1767 r. odnajdujemy Cudowny Obraz. W geście wskazującym 2 złociste aniołki jakby podtrzymywały całość. Wnęka dla Cudownego Obrazu zasłaniana jest wielkim obrazem na płótnie ze sceną Zwiastowania. Poniżej na wystającym murku umieszczono kopię Figurki Matki Bożej z Mariazell, którą przywieziono w 1989 r., a w 1990 r. podczas uroczystości odpustowych intronizuje ją ks. biskup Bogdan Wojtuś, sufragan gnieźnieński. Kopia Figurki tłumaczy Cudowny Obraz, gdyż wizerunek Matki Najświętszej Turskiej przedstawia statuę Maryi z Mariazell.

mariazell (2) (1378 kB)

Z wizytą w Sanktuarium w Mariazell - czerwiec 1989 r.

Ówczesny wtedy proboszcz ks. Jerzy Kunkel oraz towarzyszący ks. Roman Zientarski i ks. Władysław Zientarski.

mariazell (1) (1285 kB)

mariazell (3) (599 kB)

mariazell (4) (415 kB)

mariazell (163 kB)

Figurka Matki Bożej z Mariazell.

Całość uwieńczona jest glorią Boga Stworzyciela wśród aniołów. Prezbiterium o wymiarach 6, 10 m x 10 m oddzielone jest od nawy dębową balustradą. W środku z czarnego granitu stoi stół ołtarzowy. W nawie środkowej, na lewym filarze zamocowana jest ambona z końca XVIII w. z rzeźbami aniołów kariatyd podtrzymujących baldachim z aniołkiem na górze. W 2 bocznych nawach ustawiono niegdyś po trzy skromne ołtarze, konieczne dawniej do odprawiania mszy św. przez licznie nawiedzających to miejsce kapłanów. W bocznych ołtarzach rzucają się w oczy ogromne obrazy: Matki Bożej Bolesnej, Matki Bożej Wniebowziętej według Murilla, Ukrzyżowanego, św. Alojzego, św. Andrzeja - Patrona Parafii i ołtarz z Kalwarią. Na uwagę zasługują 2 feretrony z końca XVIII w. przedstawiające Postacie z Cudownego Obrazu. Polichromia pochodzi z 1968 r., kiedy to przeprowadzono gruntowny remont przed koronacją Obrazu. Na sklepieniu w nawie głównej widnieje historia przybycia Obrazu i uwieczniono fakt koronacji. Na sklepieniu naw bocznych znajdują się sceny tajemnic różańcowych. Ściany kościoła zdobią marmurowe, ozdobne tablice epitafijne osób związanych z Turskiem. Z okazji Roku Maryjnego i 20-lecia koronacji wmurowano w filar pod chórem muzycznym pamiątkową tablicę marmurową poświęconą koronatorowi Prymasowi Polski kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Nawę środkową upiększają gabloty z wotami.

1935 (1306 kB)

Nasze Sanktuarium wraz z Ogrójcem w roku 1935.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.