STARY CMENTARZ W TURSKU.

W Tursku znajdują się dwa cmentarze grzebalne. Stary cmentarz położony jest w zachodniej części Turska, na wzniesieniu terenu ujętym od strony północnej niewielkim wąwozem, natomiast od strony zachodniej opadającym w kierunku doliny rzeki Giszki. Jest to pierwszy znany cmentarz przykościelny w Tursku, trudno oszacować czas jego powstania. Prawdopodobnie początki sięgają XIII wieku. Pierwotnie znajdował się na nim stary drewniany kościółek, który padł pastwą pożaru ok. 1600 – nego roku. Tam stała zapewne kolejna, drewniana świątynia. Teren cmentarza zajmuje około 0,7 ha. Wejście główne na cmentarz usytuowane jest od strony wschodniej, gdzie zachowała się brama z dwoma murowanymi słupami. Pierwotny układ kompozycyjny jest obecnie słabo czytelny, z podłużną ścieżką prowadzącą od bramy w kierunku zachodnim na której ustawiony jest wysoki drewniany krzyż. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilkanaście nagrobków z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Według ewidencji przeprowadzonej w roku 1993 najstarszy wówczas zachowany nagrobek znajdował się na grobie zmarłego w 1884 r. Józefa Wiśniewskiego, a z około 1885 roku pochodziła kamienna stela. W północno - wschodniej części cmentarza znajduje się grobowiec bezimienny z figurą Chrystusa. Pochowano tam 8 członków z rodziny Wasielewskich z Bogusławic, podstępnie wymordowanych na przełomie roku 1909/1910 przez rosyjskiego zbiega z armii carskiej. Zachowało się jeszcze kilka metalowych ażurowych krzyży kowalskiej roboty, a także żeliwny, odlewany krzyż w miejscu pochówku zmarłego w 1906 roku Jana Sołtysiaka.

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

starycmentarz (8) (222 kB)

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.