WOTA DZIĘKCZYNNE DLA MATKI

BOSKIEJ TURSKIEJ.

   

Liczne niegdyś wota nie dochowały się do naszych czasów. Zaledwie kilkanaście pochodzi z początkowego okresu Sanktuarium. W 1782 r., gdy Cudowny Obraz spoczywał w ubogim drewnianym kościółku naliczono 1730 sztuk wot o różnych kształtach i różnej wielkości. Niektóre wota miały do 3 kg srebra. Bogate srebrne wota sprzedano w XIX w. aby dokończyć budowę świątyni. Początkowo dach kryty był słomą. Ze sprzedaży uzyskane pieniądze przeznaczono na założenie dachu krytego blachą. Niestety, zdarzały się także kradzieże, które poczyniły uszczerbek wśród wot. Zachował się dokładny spis wot, i opis wot. Stąd wiadomo od kogo pochodziły i jaką posiadały wartość. Ofiarodawcami były społeczności parafialne przybywające tutaj z pielgrzymkami błagalnymi i dziękczynnymi /z Pleszewa, Kalisza, Ostrowa Wlkp., Koźmina, Krotoszyna, Dobrzycy, Pyzdr, Chocza m. in./. Ofiarodawcami byli również pielgrzymi indywidualni, którzy nawiedzali to święte miejsce z wielką wiarą. Składane wota wymownie świadczą o ważności Sanktuarium w Tursku i o przekonaniu tamtych pokoleń.

wotakoscielne (1) (456 kB)

wotakoscielne (2) (456 kB)

wotakoscielne (3) (456 kB)

wotakoscielne (4) (456 kB)

wotakoscielne (5) (456 kB)

wotakoscielne (6) (456 kB)

wotakoscielne (7) (456 kB)

wotlowiecki (75 kB)

"Wot Łowiecki" od Polskiego Związku Łowieckiego.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.