WYDARZENIA PO KORONACJI CUDOWNEGO

OBRAZU MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

   
  •    Koronacja odbyła się w niedzielę 01 września 1968r. G. ll,oo Ingres Ks. Kardynała Prymasa i Księży Biskupów. Procesja z Obrazem do ołtarza koronacyjnego, koronacji dokonał Prymas Polski Ks. Kardynał Stefan Wyszyński i wygłosił mowę pt.:Uproś pokój Panno Święta", Sumę pontyfikalną sprawował J.E. Ks. Abp Antoni Baraniak, a kazanie wygłosił J. E. Ks. Bp Jan Zaręba, sufragan włocławski. Uczestniczyło kilkunastu Biskupów, około 200 księży a wiernych około 40.000.
  •    Przed Koronacją ufundowano dzwony, pomalowano świątynię. Proboszczem był Ks. Czesław Kurzawski do 24 stycznia 1974 roku i jest pochowany na tutejszym cmentarzu.
  •    Od 1974 r. do 1984 r. proboszczem jest Ks. Stanisław Warmuz. Buduje ołtarz polowy i restauruje dom parafialny w którym zamieszkują Siostry Nazaretanki od roku 1967 do roku 1986.
  •    Od roku 1984 do roku 1993 proboszczem jest Ks. Jerzy Kunkel. Restauruje probostwo, obraz Zwiastowania Pańskiego, zasłaniający Cudowny Koronowany Obraz MB Turskiej w głównym ołtarzu. Odbywa pielgrzymkę w roku 1989 do Mariazell, skąd przywozi wotum kopię figurki , która widnieje w niszy nad tabernakulum. Ogrodził betonowym płotem cmentarz parafialny. Wmurował w ściany filarów kilka epitafiów upamiętniających czcicieli MB Turskiej. Umieścił na filarze przy wejściu do kościoła wotum Koła Łowieckiego Żubr" z Gołuchowa, które na św. Huberta pielgrzymuje do tutejszego sanktuarium. We wrześniu przybywają w pielgrzymce członkowie Armii Krajowej, wdzięczni za otrzymaną pomoc w czasie II wojny światowej.
  •    Od lutego 1993 roku proboszczem z woli J. E. Ks. Bp Stanisława Napierały Pasterza Diecezji Kaliskiej proboszczem jest Ks. Paweł Kubiak. Dzieła dokonane: konserwacja dachu świątyni, oświetlenie krzyża na kościele, elektryfikacja dzwonów, automatyczne odsłanianie i zasłanianie Obrazu, betonowy chodnik wokół świątyni, ogrodzenie siatką starego cmentarza, zadaszenie ołtarza polowego, remont kostnicy na cmentarzu, konserwacja plebani, wymiana okien, kotła centralnego ogrzewania, wybudowanie kominka, położenie kostki brukowej przy probostwie, z racji 200 rocznicy konsekracji świątyni pomalowanie wnętrza, naprawa organów, położenie w świątyni wykładzin, zainstalowanie alarmu w świątyni i na probostwie z umową z firmą ochroniarską "Temida", przy znacznej pomocy Urzędu Gminy w Gołuchowie i ofiarności parafian parking przed kościołem. W rozsławianiu kultu M.B. Turskiej wydrukowano kilkaset tysięcy obrazków, folderów, a na rok 2009 jedna strona kalendarza wydanego przez Pallotinum" o nakładzie kilkunastu tysięcy.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.