ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " TURSKO ".

   Niedaleko od Pleszewa, leży wioska Tursko, A w niej chłopcy i dziewczęta tańcujący dziarsko." Tymi słowami pieśni wita każdorazowo zespół swoich wiernych sympatyków. W 1971 roku z inicjatywy pani Seweryny Grabowskiej, żony wiejskiego nauczyciela powstał Zespół Pieśni i Tańca " Tursko". Rok powstania zespołu był rokiem wytężonej pracy. Opracowano tańce regionalne, pieśni i przyśpiewki. Kopalnią wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach ludowych był pan Jan Sobczak urodzony w 1904 r . Od najmłodszych lat grywał on na różnych zabawach i weselach wiejskich i od niego Tursko zaczerpnęło szereg przyśpiewek i melodii. Były to autentyczne motywy ludowe z Turska i jego okolic. Opracowane na tej bazie układy taneczne oraz obrazki obrzędowe takie jak: "Podkoziołek", "Dyngus", "Dożynki" czy "Oczepiny" były wielokrotnie pokazywane na scenach całej Polski i w kilku krajach Europy. Upór i samozaparcie, z jakim zespół dążył do opanowania trudnej sztuki tańca ludowego przyniósł wkrótce efekty.

zespol (101 kB)

   W 1972 r po Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych województwa poznańskiego, członek Komisji Oceniającej a później konsultant zespołu pan Wacław Wojciechowski pisał..... " Zespół tańczył i śpiewał tak jak tańczono i śpiewano dawniej przy różnych okazjach. Każdy z nich był czysty, naturalny i autentyczny. Patrząc na występ zespołu czuło się prawdziwą wieś. Urzekł mnie ten zespół swoją prostotą i żywiołowością." W 1974 r "Tursko" reprezentowało woj. poznańskie na Ogólnopolskim Święcie Młodości w Lesku. Była to pierwsza prezentacja zespołu na tak dużym forum. Po występie nastąpiły liczne propozycje koncertów, występów i nagrań telewizyjnych. Wysoki poziom artystyczny zespołu i nienaganna prezencja sprawiają, że zespół z powodzeniem uczestniczy w poważnych imprezach krajowych i zagranicznych. Długa lista występów, zdobytych nagród i wyróżnień zdobi dziś pomieszczenia zajmowane przez zespół w Wiejskim Domu Kultury w Tursku. Do największych osiągnięć zespołu należą: zdobycie w 1976 r na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą jednej z głównych nagród na I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Olsztynie 1-go miejsca w 1977 r. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Ludowej Wsi w Przytocznie w 1978 r. Brązowy Pług , a w 1980 r - Srebrny Pług. Zespół występował wielokrotnie poza granicami kraju m.in.: kilkakrotnie w byłej Nrd,Czechach, Francji, Rosji, Holandii, Ukrainie. W swojej prawie 30-to letniej działalności dał ponad 700 koncertów w kraju i poza jego granicami. Aktualnie zespół liczy 20-cioro dzieci w wieku od 7-14 lat, młodzież w wieku od 15-18 lat w liczbie 18 osób i kapelę w liczbie 9 osób. Kierownikiem zespołu jest pan Jerzy Kraszkiewicz będący członkiem zespołu od chwili jego powstania. Kierownikiem muzycznym jest pan Robert Jankowski, a choreografem pan Zbigniew Cerekwicki. Zespół działa przy Wiejskim Domu Kultury w Tursku.

    zpittursko (9 kB)

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.